De LOPRZ


De Landelijke Organisatie voor Provinciale en Regionale Zangersbonden is een federatie van de bonden:

  • - Bond van Koren in Drenthe (BvKiD) 
  • - Bond van Zangkoren in Friesland (BvZiF) 
  • - Bond van Zangkoren in Noord-Holland (BvZ-NH) 
  • - Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland (RZZN)