LOPRZ wordt per 1-1-2019 ontbonden, doordat de korenbonden zelf lid kunnen worden van Koornetwerk Nederland.

Posted on: di, 11-13-2018 - 16:41 By: J.T.P.M. Groot

Zoals het bestuur van de LOPRZ u al eerder heeft laten weten heeft de VNK zijn werkwijze onder de loep genomen door hiervoor een commissie in te stellen.

Daaruit is voortgekomen dat er een nieuwe bestuur moest worden samengesteld en de statuten moesten worden aangepast.

De VNK heeft ook een naamswijziging ondergaan en heet nu Koornetwerk Nederland.

 

Een voor ons belangrijke wijziging in de nieuwe statuten is dat de verplichting om landelijk georganiseerd te zijn is geschrapt.

Hierdoor is de noodzaak om onze vier bonden, onder de vlag van de LOPRZ lid te laten zijn van Koornetwerk Nederland, komen te vervallen.

Onze regionale bonden kunnen vanaf nu dan ook zelfstandig lid zijn van Koornetwerk Nederland.

 

Een lidmaatschap van Koornetwerk Nederland is vooral belangrijk, omdat deze organisatie namens de zangersbonden in Nederland de onderhandelingen voeren met BUMA/STEMRA over onder anderen de premie die jaarlijks moet worden betaald.

Koornetwerk Nederland is het overlegorgaan voor de koorzangwereld in Nederland en heeft ook  zijn contacten in het buitenland.

 

In de algemene ledenvergadering van november 2017 van de LOPRZ is daarom dan ook het besluit genomen tot opheffing van haar vereniging per 1 januari 2019.

 

1 januari 2019 is het geworden wegens de regels uit de statuten van de VNK en de statuten van de LOPRZ.

Ook gaf dit het bestuur van de LOPRZ de gelegenheid om rustig naar deze opheffingsdatum toe af te kunnen bouwen.

 

Voor de aangesloten vier bonden is deze opheffing financieel gezien ook gunstig, want de contributie die de bonden aan de LOPRZ betaalden  bedroeg toch 1,25 per koorlid per bond.

In deze contributie zit evenwel ook de contributie begrepen voor Koornetwerk Nederland, dat  in 2018 0,25 bedroeg.

Die contributie moet de regionale bonden nu zelf aan Koornetwerk Nederland betalen.

 

Het bestuur van de LOPRZ dankt u voor het vertrouwen dat zij ook in moeilijke tijden van u heeft gehad.

Ook maakt zij u hierbij attent dat dit het laatste nummer van KOORKLANKEN is.